Targowisko

_

Plac targowy Targówek

Aktu­al­nie Plac Tar­gowy TARGÓWEK zna­j­duje się na styku ul. Żerom­skiego i Świę­tokrzyskiej w Żywcu. Ogrod­zony, utward­zony plac o powierzchni 2300 m2 posi­ada swój park­ing, oświ­etle­nie i dostęp do toalet. Tar­gowisko posi­ada około 60 zadas­zonych stoisk bazarowych oraz ponad 100 stoisk, na których hand­larze rozkładają się głównie w środy i soboty. Han­del odbywa się od poniedzi­ałku do soboty od 6:00 do około 15:00.

Asorty­ment targu jest bardzo bogaty. W ciągu całego roku posi­adamy wiele stoisk z odzieżą i obuwiem. W sezonie let­nim są to głównie warzywa, owoce a także kwiaty i inne sad­zonki. Znaleźć tu możemy trady­cyjne wyroby rękodziel­nicze, a także miody, mleko, chleby i sery wypro­dukowane w okolicznych gospo­darst­wach. Nie brakuje tu sprzętu rol­niczego oraz artykułów gospo­darstwa domowego. W soboty, pod opieką lekarza wetery­narii odbywa się także han­del zwierzętami.

Żywieckie Targi i Jarmarki mają swoją długą i bogatą historię. Już w 1518 roku Żywiec otrzymał przywilej na dwa jarmarki i tym samym stał się prężnie dzi­ała­ją­cym ośrodkiem handlowym, sku­pi­a­ją­cym kupców z okolicznych miejscowości.
Do roku 1939 han­del odby­wał się na cen­tral­nym placu miasta – rynku. Po wojnie został prze­nie­siony przy ul. Komonieckiego.

targowisko-15
targowisko-13
targowisko-7
targowisko-5
targowisko-3
targowisko-2